EXECUTARE OBLIGATII DE PLATA

EXECUTARE OBLIGATII DE PLATA

Obligatia stabilita prin titlul executoriu se duce la indeplinire de bunavoie conform art. 622 alin. 1 Cod Procedura Civila.

In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obigatia sa, aceasta se duce la indeplinire prin executarea silita, care incepe odata cu sesizarea executorului judecatoresc competent, printr-o cerere de executare silita.

Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu conform art. 632 alin. 1 Cod Procedura Civila.

Constituie titlu executoriu:

  • hotararile executorii prevazute la art. 633 Cod Procedura Civila sau hotararile definitive prevazute la art. 634 Cod Procedura Civila.
  • hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale conform art. 635 Cod Procedura Civila
  • titlurile executorii europene conform art. 636 Cod Procedura Civila
  • inscrisurile autentice notariale conform art. 639 Cod Procedura Civila
  • titlurile executorii notariale
  • titlurile de credit, cambia, biletul la ordin si cecul conform art. 640 Cod Procedura Civila
  • inscrisurile sub semnatura privata conform art. 641 Cod Procedura Civila
  • alte inscrisuri carora legea le recunoaste puterea executorie