APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII DISPUSE DE INSTANŢA JUDECĂTOREASCĂ

APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII DISPUSE DE INSTANŢA JUDECĂTOREASCĂ

Masurile asiguratorii constau in indisponibilizarea unor bunuri mobile sau/si imobile sub forma sechestrului asigurator sau a popririi asiguratorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor, si in indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului judiciar. Masurile asiguratorii raman valabile pe toata perioada executarii silite si, odata cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadenta, in cazul neplatii, masurile asiguratorii se transforma in masuri executorii.

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

  • Sechestrul judiciar – art. 972 Cod Procedura Civila – consta in indisponibilizarea bunurilor ce formeaza obiectul litigiului sau, in conditiile legii, a altor bunuri, prin incredintarea pazei acestora unui administrator sechestru.
  • Sechestrul asigurator – art. 952 Cod Procedura Civila – consta in indisponibilizarea unei parti din bunurile mobile apartinand debitorului parat, urmand ca acestea sa fie vandute silit pentru realizarea creantei reclamantului daca debitorul nu-si va executa de buna voie obligatia in momentul in care reclamantul obtine o hotarare definitiva.
  • Poprirea asiguratorie – art. 970 Cod Procedura Civila – consta in indisponibilizarea unor bunuri mobile sau/si imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui tert in scopul valorificarii lor in momentul in care creditorul unei sume de bani va obtine un titlu executoriu.