SERVICIILE OFERITE

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC GIRDAN MARIUS FLORIN ofera toate tipurile de servicii prevazute de legea 188/2000 si codul de procedura civila.

Executari silite directe:

Predarea silita a bunurilor mobile si imobile
Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face
Executarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executoriireferitoare la minori
Puneri in posesie
Granituiri
Servituti
Desfiintare de lucrari sau de constructii

Executari silite indirecte:

Urmarire bunuri mobile
Urmarire bunuri imobile
Poprire
Protest de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri
Constatarea unor situatii de fapt
Inventarierea unor bunuri
Vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciare
Notificare acte judiciare si extrajudiciare
Aplicare masuri asiguratorii dispuse de catre instantele judecatoresti
Sechestru asigurator, sechestru judiciar, poprire asiguratorie
Confiscari
Orice alte acte sau operatiuni date prin lege

Biroul Executorului Judecatoresc Gîrdan Marius Florin este competent teritorial in circumscriptia Curtii de Apel Oradea.
Recuperarea pe cale amiabila a creantelor, notificarea si comunicarea actelor de procedura nu este limitata teritorial.

Judecatoria Oradea: http://portal.just.ro/271/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=271
Judecatoria Alesd: http://portal.just.ro/177/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=177
Judecatoria Marghita: http://portal.just.ro/255/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=255
Judecatoaria Salonta: http://portal.just.ro/833/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=833
Judecatoria Beius: http://portal.just.ro/187/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=187
Judecatoria Satu Mare: http://portal.just.ro/296/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=296
Judecatoria Carei: http://portal.just.ro/218/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=218
Judecatoria Negresti Oas: http://portal.just.ro/266/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=266

Recuperarea pe cale amiabila a creantelor, notificarea si comunicarea actelor de procedura nu este limitata teritorial.

Acte necesare

Pentru punerea în executare a unui titlu executoriu aveţi nevoie de:

Titlul executoriu în original
Cererile de executare (se poate redacta la sediul biroului) descarcă aici
Dupa caz, delegatie avocat impreuna cu factura si chitanta de onorariu

Pentru comunicarea notificărilor:

Notificarea in 3 (trei) exemplare originale
Cererea de notificarea în 3 exemplare originale descarca aici