DESPRE NOI

Executorul judecatoresc este un organ de executare silita numit in functie prin Ordinul Ministrului Justitiei. El pune in executare actele ce constituie titluri executorii conform Legii.

Actele ce constituie titluri executorii sunt:

Hotararile judecatoresti ale instanțelor civile, penale sau comerciale
Hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale
Titlurile executorii europene
Inscrisurile autentice notariale
Titlurile executorii notariale
Inscrisurile sub semnatura privata
Titlurile de credit, cambia, biletul la ordin si cecul
Alte inscrisuri carora legea le recunoaste puterea executorie

Cadrul legislativ in baza caruia executorii judecatoresti isi desfasoara activitatea este constituit din: Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de aplicare a Legii 188/2000 si Codul de Procedura Civila.

Biroul Executorului Judecatoresc Gîrdan Marius Florin este competent teritorial in circumscriptia Curtii de Apel Oradea.
Recuperarea pe cale amiabila a creantelor, notificarea si comunicarea actelor de procedura nu este limitata teritorial.

Judecatoria Oradea: http://portal.just.ro/271/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=271
Judecatoria Alesd: http://portal.just.ro/177/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=177
Judecatoria Marghita: http://portal.just.ro/255/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=255
Judecatoaria Salonta: http://portal.just.ro/833/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=833
Judecatoria Beius: http://portal.just.ro/187/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=187
Judecatoria Satu Mare: http://portal.just.ro/296/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=296
Judecatoria Carei: http://portal.just.ro/218/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=218
Judecatoria Negresti Oas: http://portal.just.ro/266/SitePages/Circumscriptii.aspx?id_inst=266